Class Schedules

Monday

8:30am Shape Spinning
9:15am Aqua Fit
9:30am Cardio Sculpt

5:30pm Barbell Strength
6:00pm Shape Spinning
7:15pm Zumba

Tuesday

9:30am Zumba
10:30am Core & Abs

6:30pm Pilates
7:00pm Zumba Toning
7:15pm Aqua Fit

Wednesday

8:30am Shape Spinning
9:15am Aqua Fit
10:15am Cardio Sculpt

6:00pm Barbell Strength
6:00pm Shape Spinning
7:00pm Zumba

Thursday

9:30am Zumba
10:30am Core & Abs

6:00pm Aqua Fit
6:15pm Zumba Toning
7:00pm Yoga

Friday

9:15am Shape Spinning
10:30am Flex & Stretch

5:30pm R.I.P.P.E.D.
6:00pm Zumba

Saturday

9:15am Aqua Fit
10:30am Mat Pilates
11:30am Zumba